Spoedgevallen

Directe spoed
Bel 0031-(0)43-3560555 of buiten openingstijden 0900-8765444

Directe spoed bij o.a.;
– Oververhitting (als lichaamstemperatuur boven 40 graden)
– Ademhalingsproblemen,
– Aanhoudend persen op urine of ontlasting zonder (of met gering) resultaat
– Opgezette buik met eventueel braakneigingen (maagovervulling/-draaiing),
– Bijensteek in keel of bek.