Spoedgevallen

Directe spoed
Bel 0031-(0)43-3560555 of buiten openingstijden 0900-8765444.

Directe spoed bij o.a.;
· Oververhitting (als lichaamstemperatuur boven 40 graden)
· Ademhalingsproblemen,
· Aanhoudend persen op urine of ontlasting zonder (of met gering) resultaat
· Opgezette buik met eventueel braakneigingen (maagovervulling/-draaiing), bijensteek in keel of bek.